top of page

ARTICLES

​SVETLANA BERIOSOVA, London, England 1952

SVETLANA BERIOSOVA, London, England 1952

Nurullah Ataç

Medeniyet Gazetesi
Haziran 1955

Alaka Çekici Bir Sergi

Geçen Cumartesi günü saat 17.00 de şehrimiz yeni bir sanat hareketine şahit oldu. Yıldız V. Moran adında genç bir hanım ilk defa olarak Yenişehir’de Sanatseverler kulübünde bir fotoğraf sergisi açtı. Bu serginin hazırlanış ve açılışında Sanatseverler kulübü idare heyetinden Bülent Sokullu’nun büyük himmet ve gayretleri olmuştur. Sergi yalnız sanatçıların değil, hükümet ricalinin ve Ankara sosyetesinin de geniş ilgisi ile karşılandı. Devlet Vekili Osman Kapani, Ulaştırma Vekili Muammer Çavuşoğlu, Ticaret Vekâleti müsteşarı Munis Faik Ozansoy ile İsveç ve Lübnan elçileri ve kordiplomatiğe mensup birçok zevat ile eşleri açılış töreninde hazır bulunmuşlardır.

 

Fotoğrafın resim kadar önemli bir sanat dalı olma istidadını ve sergi bize ispat etmiş bulunuyor. Gerçekten peyzaj ve portrelerde ışık ve gölge kompozisyonlarındaki maharetle ne kadar canlı ve manalı tablolar vucüde getirilebileceğini görmek için Yıldız Moran’ın sergisini ziyaret etmek şarttır. Sergi bir hafta müddetle öğleden sonraları herkese açıktır. Ziyaretçilere genç sanatkar bizzat izahat vermektedir. Sanatseverler kulübü Yenişehir’de Restoran Bekir’in yanındadır.

 

Serginin taşımakta olduğu değeri yazı ile belirtmeğe imkan yoktur. Ankaralı sanatsevenler estetik duygu ve heyecanlarla ziynetlenmiş bir saat geçirmek isterlerse. Yıldız Moran’ın sergisinin bunu temin edeceğinden emin olabilirler.

 

Nurullah Ataç

Haziran 1955

Nurullah Ataç  Medeniyet Gazetesi Haziran 1955
bottom of page