top of page

ARTICLES

​THERE / ORADA, Harran, Urfa, Turkey 1956

THERE / ORADA, Harran, Urfa, Turkey 1955

Fikret Adil

Yeni İstanbul Gazetesi

16 Mayıs 1957

Yıldız V. Moran'ın Fotoğraf Sergisi

 

Yıldız V. Moran, Beyoğlu’nda Elmadağında “Moderno” salonlarında fotoğraflarını teşhir ediyor.

 

Yıldız V. Moran imzalı bir fotoğraf karşısında alaka duymamak kabil değildir. Çünkü her birinde bir sanat endişesi, bir araştırma vardır.

 

Birçok kimse için fotoğraf basit bir “makine ile çekilen resimdir”. Ve fotoğraf alanlarının çoğu çekecekleri resmin karşısına makineyi tutarak düğmeye basar.

 

Şüphe yok ki, makine olmadan fotoğraf çekilemez. Fakat o bir aletten ibarettir. Asıl resmi çeken insandır. Onun görüşü, zevki, hüneridir. Bu noktalara dikkat edilerek çekilen fotoğraf da bir sanat eseri olur.

 

Sanatkâr fotoğrafçı, bir ressam, bir heykeltıraş gibi, ele alacağı mevzuun renk, madde, ışık ve gölgesini düşünür, nasıl bir kompozisyon ile vereceği noktası üzerinde durur. Bu bakımdan Yıldız V. Moran bir sanatkârdır. Onun fotoğraflarının önünde, ekseriya bir tabloya bakıyorum hissine kapılırsınız. Çünkü öyledir. Fotoğrafta gördüğünüz portre, manzara size onları nerede çekmiş olduğunu aramaktan ziyade niçin çekmiş bulunduğunu merak ettirir. Yıldız V. Moran’ın resimleri birer vesika fotoğrafı değildir, birer eserdir. Çünkü sanatkâr şahsiyetinin bir tezahürü yaşadığı devrin birer ifadesidir.

 

Yıldız V. Moran’ı tebrik ederiz. Bize, bu sergisi ile memleketimizin muhtelif yerlerinden peysajlar, portreler vermekle kalmıyarak onların çevrelerini, yaşama şartlarını, havasını da sanatkar hüviyetinden geçirerek naklediyor.

Fotoğraf sanatı ve sanat fotoğrafı ile alakalı herkesin bu sergiyi görmeleri lazımdır.

 

Fikret Adil

16 Mayıs 1957

Fikret Adil  Yeni İstanbul Gazetesi  16 Mayıs 1957
bottom of page