top of page
Istanbul Modern | Yıldız Moran: A Mountain Tale | Bir Dağ Masalı | 0:53
 
Istanbul Modern
Published on Nov 28,  2018 
28 Kasım 2018 tarihinde yayınlandı.

Istanbul Modern Photography Gallery presents the works of Yıldız Moran (1932-1995), Turkey’s first photo artist. Moran, who was active in the 1950s, is one of the most important photographers to have emerged from Turkey. The artist dedicated 12 years of her life to photography, from 1950 to 1962, and greatly contributed to the photographic approach of generations that followed her.

İstanbul Modern, Türkiye’nin ilk fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın (1932-1995) yapıtlarına yer veriyor. Moran, 1950’li yılların başında yapıtlarını üretmiş, en önemli fotoğrafçılarımızdan biri. 1950’den 1962’ye kadar olan dönemde, ömrünün toplam 12 yılını fotoğrafa adayan sanatçı, kendisinden sonra gelen kuşakların fotoğraf yaklaşımlarına önemli katkılarda bulundu.
 

bottom of page